menuMenu
Menu

Aanwijzen bonusaandelen als werkkosten ongebruikelijk

De discussie over het wel of niet mogen onderbrengen van aandelen in de vrije werkkostenruimte is ongeveer even oud als de werkkostenregeling zelf. Voor werkgevers zou de aanwijzing van dergelijke – netto - voordelen een tariefvoordeel en daarmee een besparing kunnen opleveren. En die besparing was de Belastingdienst een doorn in het oog, met juridische procedures tot gevolg.

Onlangs heeft Hof Amsterdam zich uitgesproken over de vraag of deze aanwijzing is toegestaan. In deze casus ging het om het om niet toekennen van aandelen aan werknemers. De betreffende werkgever paste de werkkostenregeling toe vanaf 2012. De aandelen werden in 2012 en 2013 ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In de jaren voor 2012 werden deze voordelen door de werkgever gebruteerd tegen het tarief van 108,3%. Met de invoering van de werkkostenregeling bedroeg het toepasselijke belastingtarief vanwege de overschrijding van de vrije ruimte ‘slechts’ 80%.

Het gelijk in deze zaak is aan de inspecteur, aldus het Hof. De toekenning om niet van een in aantal en in waarde omvangrijk pakket aan aandelen zou de gebruikelijkheidstoets niet doorstaan. De toekenning van aandelen diende niet ter vergoeding van werkgeverskosten die door de werknemers daadwerkelijk waren gemaakt en waren daardoor niet zakelijk van aard. Hiermee was de werkgever volgens het hof buiten het kader van de werkkostenregeling getreden, die in eerste instantie was bedoeld als een administratieve lastenverlichting. De toekenning van dergelijke voordelen aan een selecte groep werknemers binnen de organisatie zou het ‘ongebruikelijke’ karakter nog eens versterken. Juist bij deze groep zou het tarief van 80% afgezet tegen het gebruteerde tarief van 108,3% namelijk een aanzienlijke besparing opleveren. Hierdoor zou volgens het Hhof sprake kunnen zijn van tariefsarbitrage en oneigenlijk gebruik.

Deze uitspraak is voor de praktijk niet verassend, met name na de wettelijke aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium. Een beetje jammer is het wel, zeker nu de beoogde administratieve lastenverlichting die de werkkostenregeling met zich mee zou moeten brengen, in de praktijk nog niet altijd zo wordt ervaren.

Karima Taouil

Senior Consultant - People Advisory Services bij EY