menuMenu
Menu

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,03%.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2018:

  • per maand: € 1.594,20;
  • per week: € 367,90;
  • per dag: € 73,85.

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 zijn:

Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
21 jaar 85% € 1355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar 70% € 1115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar 55% € 876,80 € 202,35 € 40,47
18 jaar 47,5% € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar 39,5% € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar 34,5% € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar 30% € 478,25 € 110,35 € 22,07

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. Voor leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar zijn de staffels en hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen echter als volgt:

Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 980,45 € 226,25 € 45,25
19 jaar 52,5% € 836,95 € 193,15 € 38,63
18 jaar 45,5% € 725,35 € 167,40 € 33,48

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,22 € 9,69 € 9,20
21 jaar € 8,69 € 8,23 € 7,82
20 jaar € 7,16 € 6,78 € 6,44
19 jaar € 5,63 € 5,33 € 5,06
18 jaar € 4,86 € 4,60 € 4,37
17 jaar € 4,04 € 3,83 € 3,64
16 jaar € 3,53 € 3,35 € 3,18
15 jaar € 3,07 € 2,91 € 2,76

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan in verband met een bbl bedraagt het bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar € 6,29 € 5,96 € 5,66
19 jaar € 5,37 € 5,09 € 4,83
18 jaar € 4,65 € 4,41 € 4,19

Bron: Min SZW 22-05-2018, 2018-00000811666 (Stcrt 2018, 27822)